Konesuunnittelun ammattilainen

Yritykseni tarjoaa kone-ja laitesuunnittelua. Pitkä kokemus mm. voimalaitosten materiaalinkäsittelyjärjestelmistä.

Aiempaa työkokemusta on teräsrakenteisien siltojen hitsaus-ja asennustöistä.